In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;

Artikel 1
De consument gaat door het plaatsen van een bestelling akkoord met de algemene voorwaarden onder deze koopovereenkomst.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Bijoux & Presents by Kitty
Rossinistraat 4
4711 AB St. Willebrord
Telefoonnummer: 00 31 (6) 10164052 of 00 31 (6) 10602205
E-mail: bijoux.presents@gmail.com

Bank: ABN-AMRO rek.nr. 0484373080
IBAN NL37ABNA0484373080
BIC ABNANL2A
KvK-nummer: 60983191
BTW-identificatienummer: NL 8541.48.863 B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Foto`s bij de artikelen geven een zo goed mogelijk idee van het artikel.
Eventuele verschillen door bv. lichtinval zijn mogelijk.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Alle prijzen zijn prijzen per stuk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. U dient dan het retour formulier in te vullen, deze is te vinden bij "bezorgen & retourneren". Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Na aanmelding retour heeft u 14 dagen de tijd om uw retour te retourneren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product
retour te sturen.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Voor retournering van de artikelen dient de consument de ondernemer schriftelijk, of via E mail, op de hoogte te stellen van de retournering en om welke artikelen het gaat. Aangebrachte labels niet verwijderen. Oorbellen en piercings mogen niet worden retour gegeven dit vanwege hygiënische redenen.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de verzendkosten voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Bijoux & Presents dit bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour, aan de consument terugbetalen.

Artikel 7 - Betaling
Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald of contant/ pin bij afhalen.

Artikel 8 - Garantie
Wij controleren al onze artikelen op eventuele defecten. Toch kan het weleens gebeuren dat je gekochte artikel defect is.
Na aankoop moet je je defect zo snel mogelijk, binnen 7 dagen bij ons melden. Indien er degelijk met het product is omgegaan.
Na deze dagen geven wij geen garantie op ritsen, studs en strass stenen en sluitingen.
Heeft u het artikel, na ontvangst van de verzendbevestigingsmail, de volgende werkdag nog niet ontvangen? U dient dan binnen 3 werkdagen contact op te nemen met Bijoux & Presents.

Artikel 9 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 bijoux-presents | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel